Unik Ledelse

iStock-173759663.jpg

Unik strategi må underbygges av tydelig ledelse

Ledelsen har en avgjørende rolle i utvikling og gjennomføring av strategien og det er de som har ansvaret for at denne blir tydelig kommunisert til alle ansatte. Derfor er vi i SCG opptatt av å gi ledere de riktige lederverktøyene, slik at ledere i større grad kan engasjere og lede ansatte i retning av strategien og lykkes med sine planer.

LEderprogram

For ledergrupper har vi i SCG laget et lederprogram som gir deltakerne de riktige verktøyene for å lykkes med sitt kommende eller nåværende strategiarbeid. Riktig ledelse øker både lønnsomheten, medarbeidertilfredsheten og kan potensielt senke sykefraværet i selskapet.

Trusted advisor

Mange toppledere har behov og ønske om å få innspill på hvordan de kan bedre både selskapets og eget arbeid. I SCG ønsker vi å kunne åpne vår kunnskap og tilby rådgivning og bistand til toppledere.