Fire ting du som leder et advokatfirma bør tenke på

 
iStock-981750034.jpg
 
 

Du tenker kanskje at disrupsjon treffer et firma fjernt deg? Tenk om igjen. Det treffer ditt firma. Det totale markedet for advokattjenester i Norge er på ca. 20 milliarder kroner. Når det gjelder omstilling bør norske advokatfirmaer lære av bilindustrien.

Få bransjer er så prestisjefulle å jobbe i som advokatbransjen. Bransjen kjennetegnes av lange tradisjoner, stabilitet og personlige relasjoner. Mange advokatbyråer har partnermodeller hvor en partner i mange tilfeller blir en bedrift i bedriften. Disse egenskapene har manifestert seg i en kultur som gjennom mange ti-år har fått lov til å utvikle seg i stabile omgivelser. Det som til nå har vært et konkurransefortrinn for deler av bransjen, kan vise seg å bli morgendagens største utfordring. Når omgivelsen utfordrer bransjen krever det nye måter å jobbe på. Vinnerne vil da være de selskapene som klarer å utvikle en kultur for endring. Taperne vil være de firmaene som står igjen i bransjens tradisjonelle kultur.

Hvorfor er temaet så viktig? Det går jo godt hos oss og vi tjener penger som aldri før!

Disrupsjon av en bransje kan skje raskt, men prosessen som leder opp til det kan ta lang tid. Små endringer blir til et stort skift, og plutselig tipper bransjen over i en ny retning og etterspørselen etter gårsdagens produkter eller arbeidsmetoder reduseres i dramatisk takt. La oss ta bilindustrien i Norge som et eksempel. Da de elektriske bilene inntok markedet for noen år siden ble de ønsket velkommen med et klapp på hodet og et “lykke til” fra bilgigantene. Men i løpet av de siste årene har teknologien og produksjonsplattformene i bilindustrien endret seg i lys av ny teknologi. Selskapene som ikke greier å tilpasse seg den nye teknologien taper umiddelbart terreng. I 2018 var 18 av de 20 mest solgte bilene i Norge hybrider eller elektriske. Mazda som enda ikke har tilpasset produksjonen til nye krav opplevde den største tilbakegangen av produsentene i 2018 på 32.5%. Hvis ikke de hurtig omstiller seg vil neste års tall se enda verre ut. Elon Musk har også nylig sagt at han ønsker å legge ned alle forhandlerne og kun selge biler over internett. Det utfordrer bransjen ytterligere. Paradigmet for bilindustrien er i sterk endring. Store endringer skjer i de fleste bransjer. De vil også treffe den norske advokatbransjen.

Hvordan kan advokatbransjen tilpasse seg nye krav?

God strategi handler om å rette blikket på utsiden av virksomheten. Det handler om å analysere og forstå utviklingstrekk i omgivelsene. Basert på det må virksomheten tilpasse sine interne ressurser slik at de møter og utnytter disse utviklingstrekkene.

Hvilke fire ting ville jeg gjort dersom jeg ledet et advokatfirma og en oppfordring til ledelsen kan du få vite ved å legge igjen mailadressen din under.