Derfor er Vy et problematisk navn

 
Vy artikkel.jpg
 
 

I SCG liker vi å trekke frem selskaper som gjør det bra. Men i dag gjør jeg et unntak, siden beslutningen er av offentlig interesse og finansieres av skattebetalere. Ja, det handler om Vy.

Av Arne Harket

Min assosiasjon til ordet vy handler om å ha vyer – det å tenke fremover og forstå hva som skjer der ute. Og da er min umiddelbare tanke at NSB med navneendringen vil vise at de er opptatt av å tilpasse virksomheten til morgendagens utfordringer. Det er bra. Problemet er imidlertid at man forventer at et selskap som bruker mye ressurser på å se fremover, har kontroll på dagen i dag. Det er ikke tilfellet for NSB. Jeg tar selv toget fra Asker til Oslo hver dag - Norges mest trafikkerte togstrekning. Og hva er min opplevelse i møte med det totale produktet? 

 • Forsinkelse grunnet kjøreledninger som faller ned

 • Forsinkelse grunnet signalfeil

 • Forsinkelse grunnet tekniske feil

 • Forsinkelse som følger av at det er for kaldt for togene (ja, du leste riktig)

 • Forsinkelse grunnet lynnedslag

 • Et internett som alltid er overbelastet og spinner hele veien fra Asker til Oslo

 • Overfylte tog

 • Tuneller uten forbindelse som kutter 4G tilkobling og telefonsamtaler


Listen kunne vært mye lenger. I 2018 var 25 prosent av alle tog forsinket. Og her ligger problemet med det nye navnet: Navn og logo må henge sammen med kjernen av hva virksomheten driver med og står for. Lover man noe annet i navnet enn det kundene opplever ved å bruke tjenesten så blir det fort tillitsbrudd mellom kunde og selskap. Resultatet blir flere misfornøyde kunder. 

Og hva er så kjernen i strategi? Det kan man komme frem til ved å besvare 3 spørsmål:

 1. Definer hvilken målgruppe du skal betjene

 2. Definer hvordan du kan være unik ovenfor den

 3. Og til hvilken relative pris

Disse prinsippene gjelder også for statsselskaper.

Problemet med Vy er at de ikke i tilstrekkelig grad har spurt kundene hvordan de kan bli unike for dem. Da sier det seg selv at navn og identitet fort vil utvikles langt vekk fra kjernen av det selskapet står for og det brukerne faktisk opplever hver dag. Derfor er Vy et problematisk navn. Det kan være risikabelt for virksomheter å utvikle strategier uten å involvere kundene. Hadde NSB på en profesjonell måte involvert kundene i denne utviklingen, så ville resultater vært et annet.