Derfor er Vy et problematisk navn

Min assossiasjon til Vy handler om å ha vyer – det å tenke fremover og forstå hva som skjer der ute. Og da er min umiddelbare tanke at NSB med navneendringen vil vise at de er opptatt av å tilpasse virksomheten til morgendagens utfordringer. Det er bra. Problemet er imidlertid at man forventer at et selskap som bruker mye ressurser på å se fremover, har kontroll på dagen i dag. Det er ikke tilfellet for NSB.

Read More
Arbeidslivet fortjener et lederløft

WHO sier at stress vil være en av de største helseutfordringene i årene som kommer. I dag kan vi måle at 755.000 fulltidsansatte har opplevd stress i stor eller svært stor grad på arbeidsplassen det siste året. Stress er i ferd med å utvikle seg til en epidemi. Norsk arbeidsliv bør oppfordre til felles dugnad for å møte problemet.

Read More
Ledelse på liv og død

Verdens helseorganisasjon (WHO) har estimert at om ti år vil halvparten av all tidlig dødelighet i den vestlige verden være relatert til stress. I Japan er det estimert at det hvert år dør flere enn 30.000 av samme årsak. De har til og med et eget begrep for fenomenet:

Karōshi betyr «død av overanstrengelse». Nå er det stor forskjell på Japansk og norsk arbeidskultur, men kan det likevel være grunn til engstelse?

Read More
Ti grunner til at strategiinitiativ feiler

Når vi jobber med våre kunder så pleier vi å si at strategiutvikling (fase 1 og 2) utgjør ca. 25 prosent av prosessen. Det som virkelig setter virksomheten på prøve er de øvrige 75 prosentene, nemlig strategiimplementeringen. Vår erfaring, etter å ha jobbet med en rekke norske virksomheter, er at styret og ledelsen alt for ofte tar for lett på strategiimplementeringen og i mange tilfeller mangler kunnskap.

Read More